Arsacal
button
button
button


Niewjaarsreceptie en andere activiteiten aan het begin van het jaar

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 8 januari 2020

Vrijdag 10 januari wordt de jaarlijkse nieuwjaars­re­cep­tie gehouden van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en het Militair Ordinariaat. Voor­af­gaand is een Evensong in de Sint Nicolaas­basi­liek (om 15.45 uur).
Deze week nam ik in Den Bosch afscheid van twee bisschoppelijk gedelegeerden van het onderwijs. Volgende week zondag 19 januari is de TV-mis vanuit de Mozes en Aaron (Waterloo­plein).

De jaarlijkse nieuwjaars­re­cep­tie is altijd een groots gebeuren, waar velen aan deelnemen. Na de Evensong wordt die gehouden in het naast de basiliek gelegen Barbizonhotel (Olofskapel) van 16.30 - 19.00 uur. Die dag viert mgr. Jozef Punt zijn 74e verjaardag.

Bisschoppelijk gedelegeerden

Dinsdag 7 januari was ik met de bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs bijeen in Den Bosch. Na de vergadering was er een geanimeerd etentje omdat twee bisschoppelijk gedelegeerden afscheid namen: van het bisdom Breda was dat Stan van Ommen en van het bisdom Roermond John Marx. Stan van Ommen gaat zich helemaal richten op het middelbaar onderwijs waarin hij al parttime werkzaam is, John Marx wordt directeur van het katholieke GVO, dat KVO zal gaan heten. Het KVO is katholiek vormend onderwijs (godsdienst-levensbeschouwing) dat op aanvraag van de ouders op openbare scholen kan worden gegeven. We wensen beiden veel zegen en succes met hun toekomstige taken.

Sant'Egidio

19 januari valt midden in de Bidweek voor de eenheid van de christenen. Bij deze gelegenheid zal de TV Mis zijn vanuit de Mozes en Aäronkerk die aan de gemeen­schap van Sant'Egidio is toevertrouwd. De viering begint om 10.00 uur en iedereen is welkom om daaraan deel te nemen. Ik zal bij die gelegenheid de celebrant zijn.

Terug