Arsacal
button
button
button
button


Dwars door de Wallen met Sonja...

Jongeren op undergroundtour en daklozendiner

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 februari 2020 - 282 woorden

Zater­dag 29 februari was er een ac­ti­vi­teit van het jon­ge­ren­pas­to­raat van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: een bezoek aan Am­ster­dam Underground en een dak­lo­zen­di­ner koken en ge­za­men­lijk lunchen bij Sant’ Egidio. Ik heb het eerste deel van deze dag mee kunnen maken: Sonja leidde ons rond en gaf een blik achter de schermen van het toe­ris­tische Wallen­ge­bied.

Sonja

Sonja is ex-verslaafd, ex-dakloos en ex-pros­ti­tuee. Ex-verslaafd is ze in zoverre zij van de drugs af is, maar zij moet wel dage­lijks methadon gebruiken om een leef­baar bestaan te kunnen hebben. Open­har­tig ver­telde zij over haar niet-leuke jeugd met hef­tige erva­ringen van niet geliefde te zijn en niet-gesteund, hoe zij via de kroegen waar ze werkte terecht kwam in de drugsscene en de pros­ti­tutie en ac­cep­teerde om drugskoerier te wor­den van cocaine. Diepin­grij­pend was een meer­vou­dige ver­krach­ting die zij onder­ging. Haar heroine versla­ving maakte haar helemaal af­han­ke­lijk totdat zij ein­de­lijk na lange jaren en een moei­zaam traject 'clean' werd en kon volstaan met een on­der­houdsdosis methadon.

Dwars door de Wallen

De tocht ging daarna door het Wallen­ge­bied, waar Sonja het leven toelichtte van mensen die on­om­keer­baar ziek en verslaafd zijn en waarvoor het Leger des Heils een opvang heeft, van dak­lo­zen waar onder ook dak­lo­zen die het niet meer kunnen verdragen om binnen te slapen, van de Kruis­post waar ie­der­een medische nood­hulp kan krijgen die geen verzeke­ring of papieren heeft.

Sant’ Egidio

Tijdens de tour moest ik op een gegeven moment de groep weer verlaten, maar ik ben er zeker van dat deze kennis­ma­king met de rauwe reali­teit van het Am­ster­dam-achter-de-schermen veel indruk heeft gemaakt. Dat zal ook zo geweest zijn met het dak­lo­zen­di­ner dat daarna volgde en de kennis­ma­king met de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

 

Terug