Arsacal
button
button
button
button


In pace frivola

Jubileumconcert van 'De Kovel' in Egmondse abdij

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 november 2012 - 180 woorden
Het vocaal ensemble, op de voorgrond de componist
Het vocaal ensemble, op de voorgrond de componist

Zondag­mid­dag 25 no­vem­ber was ik utigeno­digd in de Egmondse abdij waar het vijf­ja­rige bestaan werd gevierd van het monas­tieke tijdschrijft 'De Kovel' met een poëtisch concert door het vocaal ensemble Musa Horti, onder lei­ding van Peter Dejans: "In pace fri­vola'. Deze titel riep bij mij andere associaties op, maar het woord "fri­vola" blijkt "gewoon, alledaags, nie­tig" te betekenen. Het gaat dus om de gewone vrede van alle dag.

Het betreft een werk van de componist Sebastiaan van Steen­berge, die de kapel­mees­ter is van de Onze Lieve Vrouwe­kathe­draal in Anwerpen. De uit­voe­ring van het muziek­werk dat rond het thema van de monnikskovel iets van de kern van het monniksleven wil overdragen werd begeleid door teksten uit­ge­spro­ken door Jos Stroobants en ingetogen dans van Bernice Fransen, die vaker op de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag heeft gedanst.

Hoofd­re­dac­teur van De Kovel p. Dirk Hanssens osb hield een rede bij gelegen­heid van het lustrum en alles werd van passend com­men­taar voor­zien door de onlangs herkozen vader abt Gerard Mathijsen osb van de Egmondse abdij. Er was veel belang­stel­ling voor deze gedenk­waar­dige uit­voe­ring van hoog niveau.

Terug