Arsacal
button
button
button
button


Waar ligt Arsacal? En zijn er nog christenen?

Nieuws uit Algerije

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 3 december 2012 - 149 woorden
12 km ten westen van Constantine
12 km ten westen van Constantine (foto: Google Maps)

De precieze plaats en meer gegevens over “Arsacal” zijn bekend. Professor Alain Pic van de uni­ver­si­teit van Batna in Algerije stuurde de gegevens door de vrien­de­lijke bemid­de­ling van pater Johan Milten­burg WP en Mgr. Paul Desfarges, bis­schop van Constantine en Hippo (ja, inder­daad: de stad van Au­gus­ti­nus), het bisdom waarin Arsacal nu ligt.

Arsacal blijkt 12 km ten westen van de hui­dige bis­schops­stad Constantine (het vroe­gere Cirta) gelegen te zijn in het gebergte waar thermale bronnen bekend zijn sinds de Romeinse tijd. Tal van Romeinse ruïnes markeren de plaats waar ooit de bis­schops­stad Arsacal floreerde. Nadere gegevens in het gedeelte over Arsacal op deze web­si­te.

Iemand stuurde ver­der een bericht door over de Kabyles, een berberstam in deze streek, waar op dit moment veel beke­ringen tot het chris­ten­dom voor­ko­men, volgens offi­cië­le (staats-)cijfers ruim 7000, maar het schijnt dat er in wer­ke­lijk­heid veel meer zijn.

Terug