Arsacal
button
button
button
button


Spannende tocht - corona-proof - langs allerlei monsters

De wezens van de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 26 juli 2020 - 176 woorden
Spannende tocht - corona-proof - langs allerlei monsters
ook in de kathedraal zelf zijn monsterachtige figuren te bewonderen
ook in de kathedraal zelf zijn monsterachtige figuren te bewonderen
Spannende tocht - corona-proof - langs allerlei monsters

Tot 25 ok­to­ber is het moge­lijk een tocht te maken langs de monsterach­tige figuren die bij de bouw op het dak van de ka­the­draal en elkers zijn aan­ge­bracht. De tocht gaat over het dak over speciaal geconstrueerde loopbruggen, door allerlei gangetjes en torentjes. Ook is het moge­lijk de torens te beklimmen.

Er is na­tuur­lijk ook de nodige uitleg aanwe­zig van de bete­ke­nis van al deze figuren.

De tocht is Corona-proof gemaakt met allerlei hygiënemaat­regelen, afstandbewa­king en tijdsslots, zodat nooit te veel mensen binnen zijn. De ‘wezens van de ka­the­draal’ is een nog spannen­der ver­volg van de ‘Klim naar het licht’ die vorig jaar is gehou­den en een groot succes was. Deze editie is eigen­lijk nog spannen­der en gevarieer­der. In de crypte staan bovendien 3D-replica's opge­steld van een aantal beel­den en de tocht voert vlak langs een groot deel van de beel­den die op het dak zijn opge­steld.

Het is een mooi doel voor een vakantie-uitje ‘in eigen land’!

Meer in­for­ma­tie en reserve­ring is moge­lijk op:

Terug