Arsacal
button
button
button
button


afscheid.....

in Tilburg en op De Tiltenberg

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 17 december 2012 - 179 woorden
studenten van Sint Bonifatius nemen afscheid van B. Hartmann
studenten van Sint Bonifatius nemen afscheid van B. Hartmann

De afgelopen week stond mede in het teken van 'afscheid nemen'. Op De Tilten­berg nam drs. Ben Hartmann zater­dag afscheid als vice-directeur en studie­lei­der van het Sint Boni­fa­tius-instituut. Hij kreeg een fraaie ikoon van Sint Boni­fa­tius overhan­digd en namens het bisdom krijgt hij nog een reliek van de Mar­te­la­ren van Goccum, over wie hij een proef­schrift schrijft.

De heer Hartmann gaat werken als se­cre­ta­ris generaal van het bisdom Breda. In Tilburg nam prof. dr. Adelbert Denaux afscheid als decaan van de Facul­teit voor Katho­lie­ke Theolgie met een afscheidsrede over de plaats van theo­lo­gie in uni­ver­si­teit, kerk en samen­le­ving.

Prof. Denaux, die de eerste decaan was van de facul­teit in de ker­ke­lijk goedge­keurde vorm, gaat met emeritaat, of zoals hij­zelf zei: "Ik hoop dat me nu nog een ruime tijd gegund wordt om me vrij te maken voor gebed en con­tem­pla­tie, een tijd van luis­te­ren, met de vin­ger op de mond, zodat het mysterie dat wij God noemen zich aan mij meer ken­baar maakt". Van harte wensen we hen bei­den voor deze nieuwe periode in hun leven Gods zegen toe!

Terug