Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij Bisschop Arseny van de Koptische Kerk

Koptische bisschop officier in de orde van Oranje Nassau

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 172 woorden

Bij de zevende ver­jaar­dag van het Koptisch bisdom Am­ster­dam en het uitreiken van de ko­nin­klij­ke onder­schei­ding Officier in de Orde van Oranje Nassau aan de Koptische bis­schop was ik op zater­dag 24 ok­to­ber in de Koptische ka­the­draal aan de Mosstraat in Amnster­dam Noord om bis­schop Arseny te begroeten en te fe­li­ci­te­ren.

De Koptisch-Orthodoxe bis­schop is on­der­schei­den voor zijn verbin­dende rol in de Neder­landse samen­le­ving; hij heeft de Koptische ge­meen­schap met haar rijke traditie en cultuur in de Neder­landse maat­schap­pij ingebracht en eraan bij­ge­dragen dat die ge­meen­schap volop participeert en integreert in de samen­le­ving.

De ver­hou­dingen met Zijne Excellentie bis­schop Anba Arseny zijn altijd goed en harte­lijk. Het is dan ook steeds weer een vreugde te delen in de fees­te­lij­ke gelegen­he­den rond de bis­schop en de Koptische kerk in Neder­land waar­van hij de gees­te­lijk leider is. Van harte wensen we Zijne Excellentie Bis­schop Arseny en de Koptische ge­meen­schap proficiat met deze mooie onder­schei­ding!

Zie het bericht van het Koptisch Orthodox bisdom: https://www.perssupport.nl/pers­be­richt/43bfdbfc-4bd8-441f-a380-2576697e13f5/kop­tisch-orthodoxe-bis­schop-arseny-officier-in-de-orde-van-oranje-nassau

Terug