Arsacal
button
button
button
button


Je leven geven...

Overweging Bezinning - gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011 - 334 woorden

De mooiste dingen in het leven
zijn die waarvoor je je leven geeft.
Je huwe­lijk is een verbond voor het leven
en daarom doet het ook zoveel pijn als het misloopt
of als je man of vrouw moet missen.

En wat raakt een moe­der meer
dan wanneer het niet goed gaat met de kin­de­ren.
Een moe­der maakt zich zorgen over hen,
want zijn heeft hen lief en voor hen
heeft zij haar leven gegeven.
Jaren gele­den was er in Italië een vrouw,
Gianna Beretta Molla
die haar vierde kind moest krijgen.
Uit­ein­de­lijk bleek het allemaal niet goed te zitten
en zij moest kiezen:
haar eigen leven of dat van haar ongeboren kind.
Zij koos voor het kind.
Dat was haar moe­der­liefde,
zij kon het niet over haar hart ver­krij­gen
haar kind te doden,
daarvoor gaf zij haar leven.

We hebben allemaal hopen­lijk iets of iemand
voor wie we ons leven willen geven.
Die liefde maakt het  leven soms moei­lijk
- als je liefhebt moet je lij­den -,
maar tege­lijk maakt dit je leven
ook heel erg mooi en rijk:
zon­der liefde voor anderen,
wordt het leven leeg en kil.

Ook voor een pries­ter is dat zo.
Niemand wordt pries­ter omdat hij geen zorgen wil hebben,
geen gezin en geen kin­de­ren,
voor zich­zelf wil leven;
Pries­ter word je omdat je de  liefde van Christus wil geven
aan mensen,
omdat je een goede her­der wilt zijn.

Het mooiste wat een pries­ter mag doen
is het vieren van de Eucha­ris­tie,
waarin de Heer zelf te­gen­woor­dig is
en in de consecratie-woor­den
komt dat zo mooi tot uiting:
“Dit is mijn lichaam, gegeven voor u...,
dit is mijn Bloed, vergoten voor U...”.
En iedere keer dat de pries­ter die woor­den herhaalt,
zal hij bij zich­zelf denken:
“Heer, dit is het wat ik kom doen,
ik mag een andere Christus zijn;
ik wil samen met U mijn leven geven
voor de verlos­sing en het eeuwig geluk van de mensen”.

De goede her­der geeft zijn leven voor de schapen.
Daarom is het pries­ter­schap zo’n prach­tige roe­ping.

+ Jan Hendriks


Terug