Arsacal
button
button
button
button


Afscheid Charlotte Wentges (gedeeltelijk)

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 februari 2021 - 169 woorden

Vrij­dag 19 februari namen we in De Tilten­berg afscheid van Charlotte Wentges als bouw­kun­dig inspecteur. Nou ja, afscheid: ze blijft nog wel een aantal dingen voor ons bisdom doen.

Ver­schil­lende mede­wer­kers waren op deze dag naar het bisdom geko­men om daar te werken om zo in ieder geval afscheid van haar te kunnen nemen nu Charlotte Wentges een nieuwe functie heeft aan­ge­no­men, dichter bij de plaats waar zij woont. Maar al zal het op afstand zijn, zij zal toch enkele taken voor het bisdom blijven waarnemen en een op­vol­ger in­wer­ken.

We zien haar node gaan en ook zij zelf gaf vandaag aan terug te blikken op een goede tijd. Kerkbran­den heeft zij mee­ge­maakt en ontrui­mingen en een grote variëteit aan andere bouw­kun­dige uit­dagingen. Ook met het bis­schops­huis is zij bezig en gelukkig gaf zij aan dat nog af te zullen maken. Zo kon ik gerust­ge­steld naar huis toe gaan.

Van harte danken we Charlotte Wentges voor haar inzet en wensen haar alle goeds toe voor haar nieuwe functie!

Terug