Arsacal
button
button
button
button


Een Paasgebed

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 april 2021 - 191 woorden

Een Gebed op Pasen...

Heer Jezus Christus,
over­win­naar van de dood,
open ons hart voor U:
laat de vreugde van dit Pasen
binnen­stro­men
niet alleen in ons eigen hart
maar ook in heel de kerk,
en heel de wereld.

Laat ieder mens mogen leven
vanuit de hoop en het ver­trouwen
dat iedere lij­densweg,
hoe zwaar en bitter ook,
een opgang is naar heer­lijk­heid,
naar licht en leven,
dat ieder mens
ge­roe­pen is en voorbestemd
voor leven en geluk.

Goede Jezus,
eerst was uw hoofd
vol bloed en won­den,
nu straalt Uw heer­lijk­heid
ons tegemoet,
die de belofte van nieuw leven
in zich draagt,
voor heel Uw schep­ping.

Zegen de mens­heid,
vooral de armen en wie lij­den.
Schenk nieuw leven aan uw mensen,
dat hun kruis verlicht zal wor­den
en zij het uit­zicht zullen blijven zien:
een toe­komst
vol heer­lijk­heid;
dat geloof en ver­trouwen
in hun hart zullen leven
en zij in de kracht daar­van
voort zullen gaan
- die aardse pelgrims­tocht -,
totdat zij U zien,
verrezen Heer,
van aange­zicht tot aange­zicht.

Doe ons vervuld zijn
van de kracht en de vreugde
van Uw ver­rij­ze­nis.
Laat Uw vrede met ons zijn.

Terug