Arsacal
button
button
button
button


Eerbied voor Armeens cultureel en religieus erfgoed gevraagd!

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 27 april 2021 - 204 woorden

Op 24 april werd de Armeense genocide her­dacht, die in 1915 werd gepleegd op naar schat­ting an­der­half miljoen Armeniërs. In deze dagen komen bovendien berichten naar buiten over de vernielingen en zelfs ver­nie­ti­ging van Armeens cultureel, his­to­risch en reli­gi­eus erf­goed in de regio Nagorno Karabach.

De recente ge­schie­de­nis van de door Armenië en Azerbeidzjan betwiste regio is getroubleerd door oorlog en geweld dat zich vooral in de laatste decennia heeft afgespeeld. De regio waar veel eth­nische Armeniërs wonen was in de Sovjet­tijd aan het Islami­tische Azerbeidzjan toegewezen, dat het gebied nu weer tame­lijk in han­den heeft gekregen.

Dat is niet guns­tig voor het chris­te­lijk erf­goed van deze regio. Helaas komen er steeds meer berichten over vernielingen naar buiten, zoals op de foto hiernaast is te zien: een Islami­tisch strij­der staat met gebalde vuist op een kerk waar kruis en klokken al van verwij­derd zijn.
Ook op­gra­vingen uit de hellenis­tische periode zijn volgens berichten niet veilig.

De regio bevat vele kerken van zeer oude datum, zelfs pre-mid­del­eeuws (Armenië is het eerste land dat christen is gewor­den).

Ik sluit me aan bij de oproep om alles in het werk te stellen om dit uniek cultureel en reli­gi­eus erf­goed voor ver­nie­ti­ging te behoe­den.

Terug