Arsacal
button
button
button
button


Alles begint bij water...

De symboliek van de doopkapel

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 18 mei 2021 - 148 woorden

De Vrien­den­kring van Koepel­kathe­draal De Nieuwe Bavo or­ga­ni­seert op woens­dag­avond 19 mei een live­stream. Vanuit de ka­the­draal spreekt vanaf 20.15 uur mon­seig­neur Jan Hendriks. De titel van zijn verhaal is:

Alles begint bij water...
Symbolen van de doop­ka­pel

De aan­lei­ding is de schen­king die de vrien­den­kring een aantal jaren gele­den aan de pa­ro­chie gedaan heeft: de decoraties, het doopvont en de ver­lich­ting in de doop­ka­pel. U kunt de lezing volgen via Ka­the­draal TV.

En dit is de link waardoor u het verhaal mee kunt maken.

De Vrien­den­kring is opgericht in 2009 met als doel de cultuur­his­to­ri­sche aspecten van het gebouw onder de aan­dacht van een breed publiek te brengen. U kunt er lid van wor­den en met uw bijdrage ervoor zorgen dat meer schen­kingen aan de ka­the­draal gedaan wor­den. En u kunt lezingen bijwonen en excursies meemaken.

 

web­si­te: www.vrien­den­kringkoepel­kathe­draal.nl
e-mail­a­dres: vrien­den@koepel­kathe­draal.nl

 

Vriendenkring Koepelkathedraal Haarlem

Terug