Arsacal
button
button
button
button


Gebed voor vluchtelingen

‘Naar een steeds groter wij’

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 31 juli 2021 - 422 woorden

Voor de week­brief ‘Vluch­te­lingen van Lesbos’ schreef ik een gebed dat aansluit op het thema ‘Naar een steeds groter wij’ dat paus Fran­cis­cus heeft gekozen voor de 107e editie van de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen. Het is tevens een mooie opmaat voor de bij­een­komst in de Mozes & Aäron­kerk op zater­dag 25 sep­tem­ber.

Naar een steeds groter wij

De katho­lie­ke kerk viert elk jaar op de laatste zon­dag van sep­tem­ber de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen. Naar aan­lei­ding van deze dag or­ga­ni­se­ren het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Cordaid, Sant’ Egidio en de Vas­ten­ac­tie op zater­dag 25 sep­tem­ber 2021 een bij­zon­dere bij­een­komst in de Mozes en Aäron­kerk in hartje Am­ster­dam.

Details

datum: zater­dag 25 sep­tem­ber 2021
tijd: 10.00 - 13.30 uur
locatie: Mozes en Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
bijdrage: Deelname is gratis
aanmel­ding: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
in­for­ma­tie: Bij­een­komst Mozes & Aäron­kerk Am­ster­dam

Gebed

Hemelse vader,

Mensen zijn geschapen
naar Uw beeld en gelijkenis;
U wilt dat wij opkomen
voor de on­aan­tast­bare waar­dig­heid
van alle mensen,
vooral de armen en zwakken.
De men­se­lijke samen­le­ving
zal pas de trekken vertonen
van Uw Ko­nink­rijk
als mensen niemand uitsluiten
en met liefde,
in deemoed en onthecht,
de armen dienen
naar het voor­beeld van Jezus, Uw Zoon.

Zend daarom, Vader, uw Geest in ons hart,
vervul ons met het vuur van Uw liefde.
Zegen allen die zich inzetten
voor de kin­de­ren in de vluch­te­lingen­kampen.
Geef ons in wat wij moeten doen
om deze kin­de­ren te steunen en te red­den
en help ons bij te dragen
aan een cultuur en een samen­le­ving
die iedere mens als mens ziet,
als waar­dig en waarde­vol,
die han­den uitsteekt
en harten opent,
die verwel­komt
en niet wegstoot,
die zich ervan bewust is
dat het Ko­nink­rijk van God
één is en alle grenzen overstijgt,
dat de problemen die er zijn
alleen samen opgelost kunnen wor­den,
in een een­drach­tige samen­wer­king
van heel de mens­heid,
niet door ons af te sluiten,
niet door ons op te sluiten
in onze eigen rijkdom.

Geef, Vader, dat het ‘ik’ zal slinken.
dat het ‘wij’ zal groeien
en ieder mens in vrij­heid en vrede
een mens­waar­dig bestaan kan opbouwen
en U zal eren
door te han­de­len naar ge­rech­tig­heid.

Terug