Arsacal
button
button
button
button


Geef je leven kleur en licht...

H. Vormsel in Wervershoof

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 oktober 2021 - 272 woorden
de regenboog van deugden, teken van verbond en van Gods Geest
de regenboog van deugden, teken van verbond en van Gods Geest
de groepsfoto
de groepsfoto
met pastoor Bruno Sestito en kapelaan Juan Andrés
met pastoor Bruno Sestito en kapelaan Juan Andrés

Sinds Corona is be­gon­nen had ik niet meer zo'n volle kerk gezien: vele pa­ro­chi­anen en fami­lie­le­den waren geko­men om de Eucha­ris­tie waarin der­tig jon­ge­ren wer­den gevormd mee te vieren. Het jon­ge­ren­koor zong na lange tijd weer samen in de kerk en die kerk was fraai versierd voor deze bij­zon­dere dag.

Pastor Bruno Sestito, admini­strator van Wer­vers­hoof en kape­laan Juan Andrés Correa del Rio con­ce­le­breer­den. De kape­laan en de werk­groep vormsel had­den de vie­ring zorg­vul­dig voor­be­reid.
Bij­zon­der in de vie­ring was dat de vor­me­lin­gen ingingen op de regenboog, die in de bijbel een teken is van het verbond van God met de mensen. Alle kleuren van de regenboog ston­den symbool voor mooie deug­den en gaven die door de gave van de Geest wor­den ver­sterkt. Bij iedere kleur en ieder woordje daarbij over de erbij horende deugd, werd een deel van de regenboog geplaatst. Rood stond voor de liefde, dat is ge­mak­ke­lijk te raden, lichtblauw voor orde op zaken stellen als we fout zijn gegaan, donkerblauw stond voor heel maken en ver­zoe­ning, enzo­voorts.

De groep bestond uit vor­me­lin­gen van 2020 (toen kon het vormsel niet door gaan) en 2021, middel­ba­re scholieren. vanuit Wer­vers­hoof fietsen zij naar Enkhuizen en naar Hoorn voor de middel­ba­re scholen. dat zijn best pit­tige afstan­den, maar alles waar je iets voor over moet hebben, vormt ook je karakter (ten goede).

De foto's hier­on­der van de kerk­ruim­te zijn lang voor het begin van de vie­ring geno­men, toen de meeste mensen nog in aan­tocht waren.

Van harte felici­teer ik nogmaals alle vor­me­lin­gen, hun ouders en familie! Moge Gods Geest jullie lei­den op goede, mooie wegen met veel inge­vingen van die goede Geest.

 


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug