Arsacal
button
button
button
button


Rust in vrede pastoor Herman Helsloot!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 februari 2022 - 259 woorden
Pastoor Herman Helsloot
Pastoor Herman Helsloot
De St. Willibrordkerk in Heiloo voor de avondwake
De St. Willibrordkerk in Heiloo voor de avondwake

Zondag­avond 20 februari was ik in Heiloo bij de avond­wake voor pastoor Herman Helsloot, die na enkele weken van erns­tige ziekte toch nog plot­se­ling is overle­den. Dertig jaar lang was hij pastoor van Heiloo, met daar­naast de de pas­to­rale zorg voor Akersloot (1994) en Limmen (1999). Later gingen Heiloo, Akersloot en de Egmon­den samen in de pa­ro­chie Bron van levend water. In 2020 ging Herman Helsloot met emeritaat. Moge God hem nu belonen voor het vele goede dat hij heeft gedaan in de wijn­gaard van de Heer!

Bericht

Toen hij een maand gele­den het bericht kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was en nog maar enkele maan­den te leven had, rea­geerde hij meteen met de woor­den van Simeon in het evan­ge­lie (in het latijn): “In manus tuas, Domine...” (In uw han­den, Heer...). Die woor­den die hij zo vaak zal hebben herhaald in de completen, staan ook op zijn rouw­kaart. Het was de geest waar­mee hij deze laatste tijd heeft geleefd, zo trof ik hem ook toen ik hem 26 januari bezocht.

Niet lang wachten

Het zijn geen maan­den meer gewor­den, het is heel snel gegaan. Toen hij eenmaal deze woor­den had ge­spro­ken, wilde die Heer hem ook niet lang laten wachten... Moge hij in vrede zijn...

De avond­wake werd geleid door pastoor Nico Knol die vele jaren zijn buurt­pas­toor en naaste collega was geweest, samen met de werk­groep Avond­wake van de pa­ro­chie. In de gebeds­vie­ring wer­den ver­schil­lende aspecten van zijn persoon belicht en in het licht van de heilige Schrift geplaatst, die Herman Helsloot altijd met veel liefde had gelezen, overwogen en bestu­deerd.

Terug