Arsacal
button
button
button
button


Documentaire Koorschool Kathedraal gepresenteerd

Burgemeester Wienen vericht openingshandeling

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 6 maart 2022 - 220 woorden
Burgemeester Wienen verricht de openingshandeling
Burgemeester Wienen verricht de openingshandeling

Zondag­mid­dag 6 maart werd in de Philharmonie in Haar­lem een zesdelige do­cu­mentaire over de koor­school van de ka­the­draal ge­pre­sen­teerd. In zes korte films wordt een leuke indruk gegeven van hoe het er op de koor­school aan toe gaat en wat “De kin­de­ren van de koor­school” (zoals de serie heet) allemaal meemaken.

De film is gemaakt in Corona-tijd, dus grote koorreizen waren er niet bij, maar wel bij­voor­beeld een weekend in Helvoirt, waar we de kin­de­ren het Requiem van Fauré hoor­den oefenen. Yvo Cottaar verbon­den met de ka­the­drale koren, die zelf een produktie­bedrijf heeft, tekent voor de film, die gesponsored is door een aantal voor­na­me­lijk ker­ke­lijke fondsen. In de film wor­den drie koor­school­kin­de­ren bij­zon­der gevolgd.

Op de web­si­te van de koor­school wordt steeds een nieuwe afleve­ring gelan­ceerd en NH Nieuws - zo begreep ik - zendt die afleve­ringen de ko­men­de dagen uit.

Burge­mees­ter Jos Wienen verrichtte de ope­ningshan­de­ling door op een grote rode knop te drukken en de do­cu­mentaire te starten.

De zaal was goed gevuld met de kin­de­ren van de koorschoool, hun ouders en familie en andere betrok­ke­nen bij het Muziek­in­sti­tuut. Ik moest wel weer even eraan wennen om weer dicht naast elkaar in een volle zaal met veel zang te zitten, maar het was een mooie en fees­te­lij­ke bij­een­komst.

De docu­se­rie is te zien op: koor­schoolhaarlem.nl

Terug