Arsacal
button
button
button
button


Kardinaal Souraphiel op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 14 juni 2022 - 274 woorden

Dins­dag 14 juni was kar­di­naal BerhaneYesus D. Souraphiel van Addis Abeba op bezoek, samen met de pries­ter van ons bisdom, Petros Berga Sorballa, die is uitgeleend aan het bisdom van de kar­di­naal en tevens apos­to­lisch visitator is van de Ethiopische katho­lie­ken in Europa.

Gesprek

De kar­di­naal bracht een bezoek om te bedanken voor de ondervon­den steun. Omdat hij slechts enkele dagen in onze contreien was, bleek het meest guns­tige moment om hem te ont­moe­ten de pauze te zijn van de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring in ’s-Hertogen­bosch. Daar had ik een pret­tig gesprek met hem waarin hij onder meer ver­telde over de plannen een katho­lie­ke TV-zen­der op te zetten voor Ethiopië en de wij­dere regio.

Bisdom Haar­lem en Ethiopië

Er is in ons bisdom meer contact geweest met de kerk in Ethiopië door mgr. Henricus Bomers die daar bis­schop was voordat hij door de paus tot bis­schop van Haar­lem werd benoemd. Petros Berga is toen tij­dens een bezoek aan Neder­land met mgr. Bomers in contact geko­men en in ons bisdom naar de pries­ter­oplei­ding gegaan (het convict het Wil­li­brordhuis). Na zijn pries­ter­wij­ding was hij onder meer pastoor in Edam en zorgde hij voor de Ethiopische katho­lie­ken. Daar­naast stu­deerde hij in Rome waar hij zijn doctoraat behaalde en hij doceerde enige tijd aan het semi­na­rie. Sinds acht jaar is hij werk­zaam in Addis Abeba.

Foto

We maakten van de gelegen­heid gebruik om een foto te maken in de tuin, samen met mgr. Gerard de Korte als gastheer en ordina­ris, want de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring vond plaats in het Sint Jans­cen­trum van zijn bisdom.

Later die dag keerde de kar­di­naal terug om samen met de bis­schop­pen de Eucha­ris­tie te vieren.

Terug