Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Waarland

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2022 - 244 woorden

Acht­tien vor­me­lin­gen ont­vingen in Waarland het heilig Vormsel. De vor­me­lin­gen waren bijna allemaal afkoms­tig uit dit dorp, een enkele vor­me­ling kwam uit Nieuwe Niedorp. Zoveel vor­me­lin­gen in een tame­lijk kleine pa­ro­chie was een mooie geschenk, zeker in dit jaar waarin de St. Wulfram­kerk van Waarland hon­derd jaar bestaat.

De vie­ring

Diaken Toon Jorink assis­teerde en leidde de vormsel­groep, pater Gerard Remmers ofm cap. con­ce­le­breerde. Er was enige ver­war­ring geweest over de li­tur­gie die nu toch die van Johannes de Doper was. Maar dat is ook las­tig: het was 24 juni, de feest­dag van Johannes, maar die moest dit jaar wijken voor het H. Hart­feest. Daar hebben we toch wel wat aan­dacht aan besteed.

In de vie­ring werd terug geblikt op de voor­be­rei­dings­tijd en een fees­te­lijk koor luisterde de vie­ring op. Maar ook de vor­me­lin­gen zelf zorg­den voor muzikale bijdragen. Het weer was prach­tig, dus de groeps­foto kon buiten voor de kerk wor­den gemaakt.

Wulfram

In juni had de pa­ro­chie het hon­derd­ja­rig bestaan van de kerk gevierd die gebouwd is ter ere van de heilige Wulfram, een uit Frank­rijk afkomsitge bis­schop-monnik die de grote apostel is geweest van West-Friesland en de zoon van koning Radboud heeft gedoopt. Ook koning Radboud zelf had hij bijna zover gekregen, maar die zag ervan af toen niet zo zeker bleek dat zijn onge­doopte voor­ou­ders in de hemel zou­den zijn.

De kerk heeft een Maria­ka­pel die over­dag open is (foto onder)

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen, hun ouders en familie!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug