Arsacal
button
button
button
button


Hoofd personeelszaken en vice-kanselier viert koperen jubileum

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 5 april 2013 - 173 woorden
Bisschop Punt spreekt de jubilaris toe, achter hem kanselier Fennis
Bisschop Punt spreekt de jubilaris toe, achter hem kanselier Fennis

Vrij­dag­mid­dag is meestal het moment dat in het bisdom Haar­lem de jubilea en andere festivi­teiten wor­den gehou­den. Zo vier­den we onlangs het 12,5 jarig bis­schops­jubi­leum van mgr. J.G.M. van Burg­ste­den sss. Op de vrij­dag van het Paasoctaaf was het de beurt van vice-kanselier en hoofd personeels­zaken jhr. mr. S.(Steven) R.K.M. van Weede om een koperen jubileum te vieren in aanwe­zig­heid van zijn echt­ge­note Maria.

In de grote zaal van het bis­schops­huis werd de jubila­ris op gees­tige wijze toe­ge­spro­ken door kanselier diaken drs. E.H.A. Fennis, waarna de bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt even­eens zijn felici­ta­ties uitsprak en Van Weede kenschetste als een zeer loyale en betrouw­ba­re mede­wer­ker, die zich goed bewust is van het ver­trouwe­lijke karakter van veel zaken waar­mee hij te maken heeft en zich dien­over­een­koms­tig opstelt en die zijn ambt vervult vanuit een harte­lijk beleefde geloofs­over­tui­ging in een­heid met paus en bis­schop­pen. Behalve de mede­wer­kers van het bisdom waren ver­schil­lende gasten aanwe­zig met wie de heer Van Weede in zijn werk veel te maken heeft.

Terug