Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs bijeen

Officium Educationis

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 13 mei 2013 - 101 woorden
afscheid van drs, Clara Roes
afscheid van drs, Clara Roes

Maan­dag 13 mei was ik als bis­schop referent voor het onder­wijs bijeen met de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den, het “officium educationis”. Tijdens deze bij­een­komst moesten we afscheid nemen van drs. Clara Roes die deze zomer haar werk­zaam­he­den als gedele­geerde in het bisdom Den Bosch zal beëindigen.

Een deel van de ver­ga­de­ring merd bijgewoond door mr. Th. Wijte, voor­zit­ter van de VKO, de vereni­ging voor het katho­liek onder­wijs, waarin school­besturen verenigd zijn, en waarnemed voor­zit­ter van de NKSR, de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad. Het was goed om met hem ver­schil­lende vragen die het katho­liek onder­wijs en de iden­ti­teits­be­ge­lei­ding betreffen, te kunnen bespreken.

Terug