Arsacal
button
button
button
button


Aanstellingen tot lector en acoliet

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 juni 2013 - 92 woorden
Aanstellingen tot lector en acoliet

Paul Goossens en Eric Wiss hebben in het kader van hun diaken­oplei­ding op zater­dag 22 juni aan­stel­lingen ont­van­gen. In de heilige Eucha­ris­tie bij de aan­vang van de studie­dag van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut mocht ik Paul Goossens aanstellen tot acoliet, terwijl Eric Wiss tot lector werd aan­ge­steld. In de homilie naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie van de dag heb ik over het belang van het ver­trouwen ge­spro­ken.

Op de foto zijn de aan­ge­stel­den te zien met de rector van De Tilten­berg, drs. G. Bruggink, en de spi­ri­tu­aal van de diaken­oplei­ding, pater dr. G. Wilkens.

Terug