Arsacal
button
button
button
button


Historische Vereniging Haerlem in Bisschopshuis

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 juni 2013 - 70 woorden
Historische Vereniging Haerlem in Bisschopshuis

Woens­dag­avond 26 juni hield de His­to­rische Vereni­ging Haerlem haar jaar­ver­ga­de­ring in het his­to­rische Bis­schops­huis, dat ook bezich­tigd werd. Kanselier E. Fennis hield een door de leden zeer ge­waar­deerde lezing over de ge­schie­de­nis van het bis­schops­huis en het bisdom.

Veel leden waren geko­men, volgens het bestuur was de belang­stel­ling nog groter dan anders! Het was een mooie en fees­te­lij­ke avond, waar ik op het eind nog even aan deel heb kunnen nemen.

Terug