Arsacal
button
button
button
button


Vigilie (gebedswake) met paus Franciscus

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 28 juli 2013 - 213 woorden
Vigilie (gebedswake) met paus Franciscus

Zater­dag 27 juli vond 's avonds de gebeds­wake met de paus plaats. Opnieuw wer­den de ver­wach­tingen overtroffen: naar schat­ting woon­den tegen de drie miljoen mensen de vie­ring bij.

In de mid­dag was er een voor­pro­gramma met allerlei zan­gers, zan­geressen en acts. Een leuk moment was zeker hon­der­den bis­schop­pen te zien bewegen op de muziek en de aan­wij­zingen van de lei­der van een dans­groep van jongens en meisjes: han­den in de lucht, ronddraaien, door de knieën, klappen enzo­voorts.

Het pro­gram­ma was zeer fraai vorm gegeven. In aanwe­zig­heid van de paus was er een uit­voe­ring rond het woord dat Fran­cis­cus ooit heeft gehoord: herstel mijn huis! Ook de paus ging hier op in; opnieuw wist hij met een­vou­dige woor­den en een hel­dere bood­schap grote indruk te maken.

Voor de Mis op zon­dag zullen we zien. Bij de wake hoorde ik al dat de laatste kilo­me­ter van het strand met mensen, geen schermen meer had om op te kijken. Zij waren erbij, maar kregen niets mee! De belang­stel­ling is veel groter dan verwacht.

Alles is overigens goed geor­ga­ni­seerd. Heel knap is dat men in de laatste twee dagen alles heeft ver­plaatst naar het strand van Copacabana, omdat de voor­ziene plaats veel te nat is.

Video

Een korte video van dansende jon­ge­ren en de mees­wingende bis­schop­pen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug