Arsacal
button
button
button
button


Ga ook eens op retraite!

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 21 augustus 2013 - 208 woorden
kijkje in de kapel van het Julianaklooster
kijkje in de kapel van het Julianaklooster

Begin au­gus­tus was ik op retraite in de Foyer de Charité in Thorn. Mede door De Tilten­berg wordt ieder jaar een pries­ter­re­traite geor­ga­ni­seerd en daar heb ik aan mee­ge­daan. De retraite werd geleid door de zeer ervaren pater dr. G. Wilkens SJ.

Ook in ons eigen bisdom hebben we een mooie retraite-moge­lijk­heid die ik ie­der­een kan aanbevelen: het Juliana­kloos­ter in Heiloo, dat een dio­ce­saan centrum is. Daar wor­den veel mooie retraites gegeven. Maar je moet er wel op tijd bij zijn. Som­mi­ge zijn al volge­boekt!

Voor pries­ters en diaken hoort het erbij dat je regel­ma­tig een retraite doet. Maar ik ervaar het zeker niet als een ver­plich­ting. Het is een mooie gelegen­heid even tot inner­lijke open­heid en be­zin­ning te komen, wat afstand te nemen en daardoor som­mi­ge zaken ook weer eens iets anders te bekijken. Ik kan het aanbevelen!

In Heiloo zijn er mooie retraites met rector Beemster, pater G. Weijers en de blauwe zusters over allerlei ver­schil­lende thema's: over engelen, Maria, de kerk­va­ders, Grignion de Montfort en ga zo maar door. Die over engelen zijn heel populair.

Bekijk het aanbod maar eens op de web­si­te van het hei­lig­dom in Heiloo:

Op Rkac­ti­vi­teiten staat ook een mooi over­zicht van retraites:

Terug