Arsacal
button
button
button
button


Medewerkers bisdom naar Rome...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 september 2013 - 222 woorden
Uitleg over Sant'Egidio in Trastevere (Rome)
Uitleg over Sant'Egidio in Trastevere (Rome)

De mede­wer­kers van de curie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam keer­den zon­dag­avond 8 spetember in Neder­land terug van een kort bezoek aan Rome met onder meer een H. Mis in de Sint Pieter en in de kerk van de Friezen.

Verder brachten de mede­wer­kers een bezoek aan de Sant’ Egidio­ge­meen­schap in Trastevere waar zij uitleg kregen over dit mooie in 1968 be­gon­nen ini­tia­tief dat als voor­naam­ste doel heeft vriend te wor­den met de armen (zie foto).

Maar Sant’ Egidio zet zich ook in voor het gebed om vrede en de interreli­gi­euze bij­een­komsten zoals die met paus Johannes Paulus II in Assisi be­gon­nen zijn. Daar­naast werken leden van de ge­meen­schap als bemidde­laars in con­flic­ten tussen volkeren, wat ze na­tuur­lijk ook heel graag in Syrië zou­den willen doen. In de Santa Maria in Trastevere woon­den we het avond­ge­bed van de ge­meen­schap bij.

Dit bezoek was in deze dagen na­tuur­lijk zeer toepas­se­lijk omdat de paus allerlei ini­tia­tie­ven heeft geno­men om het zoeken naar een vreedzame oplos­sing voor Syrië te bevor­de­ren. De bisdom-mede­wer­kers woon­den ook de gebeds­wake voor de vrede bij met paus Fran­cis­cus (zie volgend bericht).

Verder brachten de en­thou­siaste curie-leden bezoeken aan de basilieken, het oude Rome of het centrum rond Piazza Navona en Pantheon en de Vati­caanse musea met de Sixtijnse kapel. Het Angelus­ge­bed met de paus vormde een mooie afslui­ting op de zon­dag.

Terug