Arsacal
button
button
button
button


Vrijdag 18 oktober Feest

in Sint Barnabaskerk inHaastrecht

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 15 oktober 2013 - 244 woorden
Het beeldje van Maria in de Haastrechtse Sint Barnabaskerk
Het beeldje van Maria in de Haastrechtse Sint Barnabaskerk (foto: Wim Koopman)

Vrij­dag 18 ok­to­ber zal ik, Deo volente, in Haast­recht zijn voor de vie­ring van het feest van Maria ter Weghe (O.L. Vrouw van Haast­recht). Het kleine beeldje van Maria dat in de kerk staat opge­steld is een kopie van het beeldje dat in 1647 door de provinciaal van de Jezuïeten naar Haast­recht werd gebracht. Op 18 ok­to­ber in dat jaar wer een totaal verlamde vrouw in Gouda volle­dig en blijvend genezen. Daar­mee begon de bij­zon­dere Maria-vere­ring in Haast­recht en het feest wordt nog steeds op 18 ok­to­ber gevierd. Om 19.30 uur is de Fees­te­lij­ke H. Mis in de Kerk aan de Grote Haven 8, met pro­ces­sie voor de kin­de­ren.

Na de eerste gene­zing volg­den nog vele andere; nog steeds wordt het beeldje ook naar zieken gebracht die daarom vragen in een speciaal koffertje. De zalige paus Johannes Paulus heeft het beeldje gezegend in het jubileum­jaar 1997; het Vati­caans kapit­tel heeft het beeldje laten kronen in de vijfti­ger jaren van de 20e eeuw.

Het beeldje dat in 1647 naar Haast­recht was gebracht, was op zijn beurt ook weer een kopie van een beeldje van Maria, dat in Foy in België (ten zui­den van Dinant) in het boom werd gevon­den toen die moest wor­den omgekapt. Al sinds 1609 ontstond in Foy (nu Foy-Notre-Dame geheten) een bij­zon­dere Maria­ver­ering en naar ver­schil­lende plaatsen brachten paters Jezuïeten, die in Dinant een groot huis had­den, een kopie van dat beeldje, onder andere dus naar Haast­recht waar toenter­tijd Jezuïeten de ziel­zorg uitoefen­den.

Terug