Arsacal
button
button
button


Financiën, kerksluitingen en religieuzen....

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 december 2013
Financiën, kerksluitingen en religieuzen....

Donderdag­ochtend bezochten we de Raad voor de Wetsteksten en de Con­gre­ga­tie voor de Religieuzen. Dat zal wel niet zo spannend geweest zijn, zul je denken. Het tegendeel was waar! Andere bis­schop­pen bezochten de pauselijke raad voor de cultuur.

Gisteren­middag vierden we de heilige Mis in de basiliek van Sint Paulus buiten de muren. Op de foto’s is een blik te zien op het pausaltaar met het graf van de apostel in die basiliek. Na de Eucha­ris­tie­viering kwam de abt de kardinaal, mgr. Punt - die hoofd­cele­brant en predikant was - en de andere bis­schop­pen begroeten (foto).

Daarna moesten we snel terug naar de kerk van de Friezen waar het dagelijkse ‘persmoment’ was ( foto). Die avond waren we uitgenodigd door de ambassadeur bij de heilige stoel, Z. Exc. Mr. Joseph Weterings. Op de foto is te zien dat hij de bis­schop­pen welkom heet. Het was een zeer genoegelijke en hartelijke ontmoeting.

De ontmoeting met kardinaal Fr. Coccopalmerio en secretaris aarts­bis­schop J.I. Arrieta was eveneens bijoznder waardevol. Hier kwamen allerlei juridische vragen aan de orde rond kerk­sluiting, samenvoegen van parochies, vragen rond incardinatie (het behoren van geestelijken bij een bisdom) en financiële vragen. De bis­schop­pen stelden allerlei concrete problematieken aan de orde en in veel gevallen bleek dat dat die nader bestudeerd moeten worden. Ik kan er daarom hier nog niet veel meer over zeggen, maar voor de bis­schop­pen was de gedachten­wisseling vruchtbaar en gericht op zaken waar zij dagelijks mee te maken hebben.

In de Con­gre­ga­tie voor de religieuzen ontmoetten we de nieuwe secretaris, aarts­bis­schop Jose Rodriguez Carballo, en een achttal medewerkers. Ook hier was de gedachten­wisseling heel interessant en zonder dat er op dit moment besluiten werden getroffen of knopen werden doorgehakt, was er een goed gesprek over de situatie van de religieuzen, zowel over uitstervende con­gre­ga­ties als over nieuwe religieuze werkelijkheden.

in de middag bezoekt een aantal bis­schop­pen de pauselijke Raad voor de sociale com­mu­ni­ca­tie­middelen en gaat de hele conferentie naar de con­gre­ga­tie voor de heilig­verklaringen. De heilgie Mis wordt gevierd in de Santa Maria dell’ anima, waar het graf van de enige Nederlandse paus is te vinden.

Bij de foto's: de sint paulus buiten de muren; moment voor een cappuccino, mgr. Punt met de abt, welkom door de ambassadeur, de kerstboom op het sint Pietersplein wordt opgezet, aan het begin van de bespreking in de con­gre­ga­tie voor de religieuzen, persmoment in de Friezenkerk, uitzicht op de Friezenkerk van het dak van het huis waar de bis­schop­pen verblijven, interview met Roderick Vonhögen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug