Arsacal
button
button
button


Toestemming Curiecongregatie voor oprichting klooster Aalsmeer

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2014
gedeelte van het decreet van de Congregatie voor de Religieuzen
gedeelte van het decreet van de Congregatie voor de Religieuzen

De Con­gre­ga­tie voor de Reli­gi­euzen heeft namens paus Fran­cis­cus toestem­ming verleend om in Aalsmeer een Benedic­tines­sen­klooster op te richten. De zusters van ver­schil­lende natio­na­li­teiten zijn afkomstig van de abdij van Sant’Angelo in Pontano (Aarts­bis­dom Fermo) in Italië en hebben sinds enige tijd het klooster betrokken naast de pa­ro­chie­kerk aan de Stommeerweg in Aalsmeer, op een paar honderd meter van de studio's van Joop van den Ende.

De toestem­ming betekent dat de veertien monialen - vrouwe­lijke monniken - een eigen postulaat en noviciaat kunnen hebben en professie (geloften-afleg­ging) kunnen doen in het op te richten klooster. Vrouwen die willen intre­den in het klooster kunnen dat nu doen, nadat toestem­ming van het ‘moeder­klooster’ in Italië is verkregen.

De toestem­ming betekent ook dat - als alles met betrek­king tot het klooster meer de­fi­ni­tief is geregeld - de formele, canonieke oprich­ting mag plaats­vin­den.

Het nieuwe klooster is toegewijd aan Maria, tempel van de heilige Geest.

Gasten zijn er van harte welkom.

Op deze website zijn ook twee filmpjes te zien waarin de zusters liedjes uit Sister-act zingen.

Terug