Arsacal
button
button
button
button


Bij de moord op pater Frans van der Lugt....

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 7 april 2014 - 219 woorden
Pater Frans van der Lugt S.J. +
Pater Frans van der Lugt S.J. +

Het bericht van de moord op pater Frans van der Lugt in de Syrische stad Homs heeft veel reacties opge­roe­pen: de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie (zie bijv. het bericht op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam), Sant’ Egidio, het Vati­caan, radio, TV allen hebben hun afschuw uit­ge­spro­ken over deze laffe actie tegen een bejaarde pries­ter die zich inzette voor de zwaksten, voor vrede en ver­zoe­ning.

Ik wil me aan­slui­ten bij al deze uitingen van afschuw en de familie en de mede­broe­ders van de Sociëteit van Jezus condoleren met dit verlies. Ik wil bid­den dat het offer dat pater Van der Lugt heeft gebracht, uit­einde­lijk ten dode toe, heel veel vruchten mag dragen van vrede en ver­zoe­ning, van geloof en ver­trouwen. De lij­dens­tijd is be­gon­nen en juist vandaag lazen we in de li­tur­gie over de oudsten van het volk die lis­tig de on­schul­dige Susanna wil­den ombrengen en in het evan­ge­lie over de overspelige vrouw die door Jezus werd vrijge­sproken. Susanna is in zekere zin een beeld van Christus, die als on­schul­dige Zijn leven gaf voor de velen. Ook pater Van der Lugt kunnen we n onze tijd als zo'n beeld van Jezus zien, die hij wilde navolgen door te ver­ge­ven en te verzoenen.

Moge hij rusten in vrede!

Terug