Arsacal
button
button
button
button


Jongerenpastoraat bisdom Haarlem presenteert nieuwe website

www.jongekerk.nl

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 april 2014 - 113 woorden
De nieuwe caravan met website-adres wordt gepresenteerd
De nieuwe caravan met website-adres wordt gepresenteerd

Tijdens de Wereld­jon­ge­ren­dag­vie­ring van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft jon­ge­ren­werker Marius van der Knaap de nieuwe jon­ge­ren-web­si­te gepresen­teerd die met woor­den van jon­ge­ren ingaat op vragen die jon­ge­ren - gelovig of niet (zo) gelovig - hebben over levens- en geloofs­vragen.

De web­si­te www.jonge­kerk.nl werd geacti­veerd door het adres van de site met het nieuwe logo te onthullen op de nieuwe pro­mo­tie­cara­van van het jon­ge­ren­pas­to­raat, die tij­dens één van de work­shops op deze dag door de jon­ge­ren met graffiti is ‘bewerkt’. Na de ont­hul­ling kregen alle jon­ge­ren t-shirts uit­gereikt met het nieuwe logo.

Terug