Arsacal
button
button
button
button


Oliewijding in de Haarlemse kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 17 april 2014 - 110 woorden
met vormelingen uit Weesp bij de kannen met de heilige Oliën
met vormelingen uit Weesp bij de kannen met de heilige Oliën

Vijf en negen­tig pries­ters en diakens, vele vor­me­lin­gen en andere gelo­vi­gen uit het hele bisdom waren er op woens­dag­avond in de Goede Week getuige van hoe de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. J. Punt, de heilige oliën wijdde en de hernieu­wing van de beloften afnam van de gewijde be­die­naren, die op deze avond ook de in­stel­ling van het wij­dings­sa­cra­ment her­dachten.

De bis­schop had een in­spi­re­rende preek voor de vele gelo­vi­gen waarin hij ieder opwekte om voort­du­rend on-line te zijn... met God. Door de receptie na afloop waarvoor met name pries­ters, diakens, cate­chisten en pas­to­raal werkers zijn uit­ge­no­digd, is deze avond ook een ont­moe­ting met velen uit het hele bisdom.

Terug