Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe banner Bisdombedevaart naar Rome gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 april 2014 - 69 woorden
Nieuwe banner Bisdombedevaart naar Rome gepresenteerd

Op 24 april werd 's morgens in het bis­schops­huis de banner ge­pre­sen­teerd die in de pa­ro­chies een plaatsje krijgt ter voor­be­rei­ding op de bisdom­bede­vaart in mei 2015.

De ko­men­de week zullen drie in­for­ma­tie-avon­den wor­den gehou­den op ver­schil­lende plaatsen in het bisdom voor degenen die in de pa­ro­chies de pro­mo­tie zullen doen en het aanspreek­punt zullen zijn.

Meer in­for­ma­tie over de bede­vaart op de web­si­te van het bisdom.

Terug