Arsacal
button
button
button
button


Bisschop van Donkorkrom op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 mei 2014 - 87 woorden
Bisschop van Donkorkrom op bezoek

In de morgen van vijf mei kwam bis­schop Gabriel E. Kumordji SVD op bezoek. Hij is de apos­to­lisch vica­ris van Donkorkrom, dat in 2010 is opgericht in Oost-Ghana. Het is een beginnend bisdom met nu 21.000 katho­lie­ken, maar ieder jaar komen er nieuwe katho­lie­ken bij.

De bis­schop is in een fase van opbouw: een jonge, groeiende kerk. Hij heeft nog geen ka­the­draal of bis­schops­huis, maar er is veel geloof, veel vreugde en en­thou­sias­me. De bis­schop werd vergezeld door mevrouw Adzo Quarshie, afkoms­tig uit Ghana maar woo­nach­tig in ons bisdom.

Terug