Arsacal
button
button
button
button


Inschrijving bisdombedevaart naar Rome is geopend!

op weg in de meivakantie 2015....

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 26 juni 2014 - 106 woorden
Met bisdom en parochie opw eg naar Rome
Met bisdom en parochie opw eg naar Rome


U kunt zich vanaf heden in­schrij­ven voor de bisdom­bede­vaart naar Rome in de mei­va­kan­tie van 2015 via reis­orga­ni­sa­tie VNB. De de­fi­ni­tieve prijzen zijn bekend – van de bus­reis als de vliegreis – evenals in­for­ma­tie over een kor­tings­moge­lijk­heid voor de jon­gere leef­tijds­groepen.

Verder zijn de fol­ders voor de bus­reis en de vliegreis be­schik­baar, evenals de fol­der voor het tiener-en jon­ge­ren­pro­gramma, aan te vragen per e-mail

Inschrijven is moge­lijk via de web­si­te van de VNB en dus NIET via het bisdom.

En like ook de Facebook pagina van de bede­vaart!

Terug