Arsacal
button
button
button
button


Kunstconsulente neemt afscheid van bisdom

maar nog niet helemaal...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 juni 2014 - 159 woorden
De bisschop reikt de Bavopenning uit
De bisschop reikt de Bavopenning uit

Op vrij­dag­mid­dag 27 juni werd in het bis­schops­huis van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam afscheid geno­men van mw. drs. J. (Hanneke) Olysla­ger, wegens het bereiken van de pensioen­gerech­tigde leef­tijd. Sinds 1998 was zij werk­zaam in het bisdom als consulente ker­ke­lijk kunstbezit. In tal­loze kerken heeft zij de herinrich­ting begeleid, heeft zij voor herbestem­ming van ker­ke­lijk kunstbezit zorg gedragen, geïnventa­riseerd, gerestarueerd en getaxeerd. Daarbij legde zij, zo be­klem­toonde kanselier drs E. Fennis die haar toesprak, een grote gevoelig­heid aan de dag voor het sacrale karakter van het kerkb­ge­bouw en een inrich­ting die het hart zou lei­den naar de in het ta­ber­na­kel aanwe­zige Heer. De bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt sprak haar even­eens toe en dankte haar voor haar inzet met de toeken­ning van de Bavopen­ning.

Toch gaat Hanneke Olysla­ger niet helemaal van het bisdom weg; zij heeft zich bereid verklaard het bisdom te assis­te­ren met het ver­hui­zen naar een nieuwe lokatie en het vin­den van een goede bestem­ming voor het kunstbezit.

Terug