Arsacal
button
button
button
button


Honderdduizend rozen....

Grootouderdag op het Sint Pietersplein

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 augustus 2014 - 126 woorden
De oude Simeon en Hanna  bij het kind Jezus in de tempel
De oude Simeon en Hanna bij het kind Jezus in de tempel

Op 28 sep­tem­ber wordt op het Sint Pieters­plein de Groot­ou­der­dag gevierd met de paus en hon­derd­dui­zend rozen uit... Neder­land. Het eve­ne­ment wordt georgani­zeerd door de Pau­se­lijke Raad voor het Gezin. De Neder­lan­der Charles Lans­dorp, al jaren betrokken bij de organi­sa­tie van de Groot­ou­der­dag in Italië en daar­bui­ten, is gevraagd om voor de rozen te zorgen.

De groot­ou­der­dag wil verbin­dingen leggen tussen gene­ra­ties, tussen groot­ou­ders, kin­de­ren en klein­kin­de­ren en is in Italië al jaren een offi­cieel gebeuren, wordt in ver­schil­lende andere lan­den gehou­den en vindt dit jaar ook in Deventer plaats. De eigen­lijke dag is 2 ok­to­ber, maar paus Fran­cis­cus heeft de dichtsbij­ge­le­gen zon­dag gekozen om zoveel moge­lijk groot­ou­ders gelegen­heid te geven eraan deel te nemen.

Meer in­for­ma­tie

Terug