Arsacal
button
button
button
button


Zalig Nieuwjaar!

een zegenwens

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 31 december 2011 - 166 woorden
Zalig Nieuwjaar!

Mijn beste zegenwensen voor het nieuwe jaar wil ik graag tot uitdruk­king brengen met de woor­den van het lied dat Martin Baas heeft ge­schre­ven naar aan­lei­ding van mijn wapen­spreuk. Hij heeft het gemaakt als lied/wens bij mijn bis­schops­wij­ding maar er staat volgens mij niets in wat ook niet als wens naar u allen kan gel­den.

Doe maar wat Hij u zeggen zal

Doe maar wat Hij u zeggen zal,
al doolt u door het diepste dal.
“Ik leid je veilig op je weg,
open je hart voor wat Ik zeg!”

Zie naar de tekens van de tijd,
waarin men het geloof vaak mijdt;
ver­trouw op Wie de twaalf zond,
te mid­den van de mensen stond.

Zijn Geest, zijn Kracht werkt altijd door,
blijf volgen in het goede spoor.
Maria zij u steeds nabij,
op haar gebed ver­trouwen wij.

O, Heilige Drie­vul­dig­heid,
die is en was en altijd zijt,
geef ons genade voor het werk,
behoed uw schip, de Moeder­kerk.

Melodie: gre­go­ri­aans
Tekst: Martin Baas

Terug