Arsacal
button
button
button
button


Mirjam Spruit 12½ jaar bij het bisdom

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 december 2014 - 139 woorden
Mirjam Spruit bij een studiedag waar zij Hilde Kieboom toespreekt
Mirjam Spruit bij een studiedag waar zij Hilde Kieboom toespreekt

Na de kerst­vie­ring op het bisdom werd her­dacht dat drs. Mirjam Spruit-Borst twaalf en een half jaar aan het bisdom verbon­den is. Zij is verant­woor­de­lijk voor de catechese en coördineert sinds een aantal jaren de dienst geloofsop­bouw waar ook jon­ge­ren­pas­to­raat en huwe­lijk en gezin toe behoren.

In een kort dank­woordje heb ik eraan herinnerd dat wij katho­lie­ken vaak slecht weten hoe we ons geloof kunnen verwoor­den. We zijn wat dat betreft, zoals mgr. G. de Korte dat eens uitdrukte, “sprakeloos”. De opgave van de dienst geloofsop­bouw is het om te proberen daar ver­an­de­ring in te brengen. Mirjam vervult die opdracht met vuur, en­thou­sias­me en grote bekwaam­heid. Zij neemt veel ini­tia­tie­ven, kan or­ga­ni­se­ren en is zelf en­thou­siast over haar geloof.

We zijn haar - en de andere mede­wer­kers van Geloofsop­bouw - als bisdom veel dank ver­schul­digd!

Terug