Arsacal
button
button
button
button


Life Teen bezinningsweekend in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 februari 2015 - 255 woorden
Bijeen na de H. Mis en (2) de mooie folder voor het kamp
Bijeen na de H. Mis en (2) de mooie folder voor het kamp

Op zon­dag 8 februari was ik bij het Life Teen weekend in Heiloo, waar ik de heilige Eucha­ris­tie heb gevierd met de jon­ge­ren die een weekend bijeen waren om zich te be­zin­nen. In de preek - die ik dit keer niet had uitge­schre­ven - hebben we stil gestaan bij de drukte in ons leven en het belang om ons Gods aanwe­zig­heid te rea­li­se­ren en tijd en ruimte te maken om Hem te ont­moe­ten.

De stilte en die gees­te­lij­ke ruimte zijn heel erg be­lang­rijk om te kunnen blijven aanvoelen welke kant de Heer met ons op wil en te ervaren hoe Zijn aanwe­zig­heid en liefde ons lei­den. Jezus zelf heeft het ons voor­ge­daan zoals we op deze zon­dag in het evan­ge­lie zien: een drukke dag, de Heer heeft tal­loze ac­ti­vi­teiten: synagoge bezoek, een bezoek aan de schoon­moe­der van Petrus, gene­zingen ver­rich­ten en bezetenen bevrij­den wanneer zich tot diep in de avond mensen rond Zijn woning ver­drin­gen. En de volgende dag weer rond trekken om te prediken.

Maar in de nacht staat Jezus op om in de stilte te gaan bid­den. Niet zomaar even, nee: Hij bleef bid­den, zo staat er.

Dat moeten we doen om ons te rea­li­se­ren en om te bemerken dat wij in Hem leven, bewegen en zijn, zoals vissen in het water...

Op het weekend werd ook een fol­der ge­pre­sen­teerd voor het tiener­kamp dat Life Teen deze zomer or­ga­ni­seert.

Life Teen is een bewe­ging voor tieners en jon­ge­ren die ook in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam actief is, met name in de Sint Joseph­kerk in Haar­lem.

Terug