Arsacal
button
button
button
button


Paus Franciscus kiest kardinalen uit de ‘periferie’

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 16 februari 2015 - 199 woorden
Kard. Arlindo Gomes Furtado (1) en (click 2) kard. Soane Patita Paini Mafi
Kard. Arlindo Gomes Furtado (1) en (click 2) kard. Soane Patita Paini Mafi

Paus Fran­cis­cus heeft afgelopen zater­dag heel ongebruike­lijke keuzes gemaakt door kar­di­na­len te kiezen uit de ‘periferie’: bis­schop­pen uit vaak kleine en zeer veraf gelegen lan­den die nog nooit in de gezie­denis een kar­di­naal hebben gehad. Daarbij lijkt de paus bij­zon­der erop te hebben gelet dat de nieuwe kar­di­na­len mensen zijn met een grote pas­to­rale erva­ring en vaak met een bij­zon­dere inzet voor maat­schap­pe­lijke problemen.

Zo is het jongste lid van het kar­di­na­len­col­lege de 53 jarige bis­schop van Tonga, onder­deel van een eilan­den­groep aan het einde van de Pacific en ook wel genoemd het “eiland van de vriend­schap”. Hij is voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie van de Pacific en voor hem speelt in het bij­zon­der één van de thema’s van de aanstaande nieuwe En­cy­cliek van de paus over het milieu: de stij­ging van de zee­wa­terspiegel bedreigt deze laag gelegen eilan­den.

Een ander voor­beeld van een bis­schop uit de “periferie” is de Kaapver­dische bis­schop Arlindo Gomnes Furtado (* 1949), die me ver­telde dat hij vorig jaar in Rotter­dam was geweest om de vele Kaapverdianen in Neder­land te bezoeken. Zo'n 700.000 Kaapverdianen wonen verspreid over de wereld, terwijl slechts een half miljoen ‘thuis’ is ge­ble­ven.

Terug