Arsacal
button
button
button
button


Heilig vormsel in Warmenhuizen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 april 2015 - 171 woorden
De altaarruimte in de kerk van Warmenhuizen (1) en één van de versieringen met de foto's van de vormelingen
De altaarruimte in de kerk van Warmenhuizen (1) en één van de versieringen met de foto's van de vormelingen

Op zon­dag 12 april was ik in de pa­ro­chie van de HH. Ursula en gezelinnen te Warmen­hui­zen. Tijdens de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring werd daar het heilig Vormsel toege­diend aan een tiental kin­de­ren uit Warmen­hui­zen en uit Bur­ger­brug.

Pastoor C. Hulse­bosch is als zeer late roe­ping in 2008 tot pries­ter gewijd en nu al weer heel wat jaren de pa­ro­chieher­der van Warmen­hui­zen en Bur­ger­brug. Samen met vrij­wil­li­gers had de pastoor de kin­de­ren op het heilig vormsel voor­be­reid. In juni zullen de vor­me­lin­gen ook deel­ne­men aan de jaar­lijkse Bavo-dag voor vor­me­lin­gen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Een kin­der­koor bestaande uit de kin­de­ren die dit jaar (over twee weken) hun eerste heilige communie zullen doen, luisterde de vie­ring op. Twee vor­me­lin­gen kon­den de Mis maar net halen: zij waren uit een agra­risch gezin en de familie was al om vijf uur opgestaan om tij­dig alle koeien te melken....

Van harte wensen we de vor­me­lin­gen toe dat zij zich altijd mogen laten lei­den door de heilige Geest en een open oor zullen houde voor wat die Geest hun ingeeft.

Terug