Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Zwaag voor de H. Mattheüsparochie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 april 2015 - 156 woorden
De vormelingen voor de Lourdeskapel in Zwaag
De vormelingen voor de Lourdeskapel in Zwaag

Op zater­dag­avond 25 april ont­vingen in Zwaag 29 jongens en meisjes het heilig vormsel uit de pa­ro­chie van de heilige Mattheüs, die bestaat uit Hoorn, Wester­blokker, Ooster­blokker, Zwaag en Westwoud.

Het was een vie­ring waarvoor veel belang­stelling was vanuit de families en de pa­ro­chie. Een tiener­koor luisterde de vie­ring op. Heel het pas­to­rale team was bij de vie­ring betrokken: pastoor Eugene Jonger­den en kape­laan Antonio Tocco, de diakens René Visser, Hans Bruin en Marco Cavagnaro, alsmede de coördinator Bart Brieffies. Ook de vorme­lingen waren op allerlei wijzen bij de gebeds­vie­ring betrokken; de voor­berei­dings­groep had er dan ook veel werk aan besteed om alles goed te laten verlopen. Tijdens de voor­berei­ding had­den de vor­me­lin­gen onder meer een bezoek gebracht aan het dio­ce­saan heilig­dom in Heiloo en de blauwe zusters, waar en­thou­siast over werd ver­teld.

Terug