Arsacal
button
button
button
button


Welkomstbezoek aan nieuwe nuntius

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 8 mei 2015 - 143 woorden
Apostolisch Nuntius Z. Exc. Aldo Cavalli
Apostolisch Nuntius Z. Exc. Aldo Cavalli

Op don­der­dag 7 mei is de nieuwe Nuntius, mgr. Aldo Cavalli, in Neder­land aan­ge­ko­men. Hij zal met zijn werk­zaam­he­den beginnen zodra hij zijn geloofs­brie­ven aan de koning heeft aan­ge­bo­den. Omdat mgr. Jozef M. Punt en ikzelf op de dag van aan­komst van de nuntius nog onderweg waren van Rome naar Neder­land, hebben we de nieuwe Nuntius de dag erna een harte­lijk wel­komst­be­zoek gebracht en hem enige geschenken overhan­digd waardoor hij ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kan leren kennen: een foto­boek "Tussen hemel en Haar­lem", een Engels­ta­lig over­zicht van caritas-ac­ti­vi­teiten door de Caritas-afdeling voor­be­reid voor paus Fran­cis­cus 'Inspired by Pope Francis' en een CD met de Krönungsmesse van het ka­the­drale koor.

Mgr. Aldo Cavalli is afkoms­tig uit het bisdom Bergamo, geboren op 18 ok­to­ber 1946 en sinds 1979 werk­zaam voor de diplo­ma­tieke dienst van de Heilige Stoel. Hij was tot nu toe Nuntius in Libië en Malta.

Terug