Arsacal
button
button
button
button


Geloofsgesprek met bisschop Punt

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 mei 2015 - 45 woorden
geloofsgesprek met shots van de BBQ
geloofsgesprek met shots van de BBQ

Met als ach­ter­grond het tuin­feest en de bedank-barbeque voor alle mede­wer­kers aan de Rome-bede­vaart werd in het Haar­lemse bis­schops­huis het geloofs­ge­sprek van Leo Feijen met de bis­schop, mgr. Jozef Punt, opgeno­men, dat op 31 mei zal wor­den uitgezon­den, voor­af­gaand aan de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring van de RKK.

Terug