Arsacal
button
button
button
button


Opening Lommerlust in Beverwijk

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 juni 2015 - 191 woorden
Het aansnijden van de taart waarmee Lommerlust werd geopend
Het aansnijden van de taart waarmee Lommerlust werd geopend

Donder­dag 25 juni was ik aanwe­zig bij de ope­ning van Woon­zorg­cen­trum Lommerlust aan de Peper­straat in Beverwijk. De katho­lie­ke stich­ting Sint Joseph Rustoord is hierbij betrokken als eige­naar van de grond die in erfpacht is gegeven. Tevens is daarbij af­ge­spro­ken dat het huis een mooie katho­lie­ke kapel blijft hou­den, die regel­ma­tig gebruikt wordt voor de ere­dienst en altijd open is voor wie een moment van rust en gebed zoekt. De ope­ningshan­de­ling - het aansnij­den van een speciale Lommerlust-taart - werd verricht door mevrouw Jeanne de Hen Brand, tot voor kort voor­zit­ter van de Stich­ting Sint Joseph Ruystoord, en mevrouw Van de Booren, bewoonster van Lommerlust.

Betje Wolff en Aagje Deken, de schrijfsters van De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, woon­den van 1782-1788 op deze lokatie. Het tuinhuisje waarin zij hun boeken schreven is nog bewaard in de binnentuin van Lommerlust en de beide dames (gespeeld door leden van de Beverwijkse toneel­ver­eni­ging, hoorde ik) waren even­eens ‘live’ aanwe­zig om de ope­ning van hun kri­tisch com­men­taar te voor­zien.

Na­tuur­lijk heb ik speciaal naar de kapel met een nieuw altaar erin gekeken. Ik hoop bin­nen­kort terug te keren om die in te zegenen.

Terug