Arsacal
button
button
button
button


25 jaar drugspastoraat Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 september 2015 - 240 woorden
Tijdens de lezing van mw. N. Versteeg, rechts diaken Lieshout
Tijdens de lezing van mw. N. Versteeg, rechts diaken Lieshout

Op 2 sep­tem­ber werd in de keizers­gracht­kerk in Am­ster­dam gevierd dat het Drugs­pas­to­raat 25 jaar bestond. Dit pas­to­raat dat geves­tigd is aan de Oude­zijds­achter­burgwal in de hoofd­stad is oecu­me­nisch van opzet. Vanuit de Pro­tes­tantse kerk is mw. Nelly Versteeg er met hart en ziel pas­to­raal actief, vanuit de katho­lie­ke kerk is dat diaken Mark Lieshout, die daar intussen ook helemaal zijn plaats gevon­den heeft.

Al was het mij niet moge­lijk het hele pro­gram­ma mee te maken, toch heb ik een goede indruk kunnen krijgen. Van het pro­gram­ma dat verschil­lende mooie ge­tui­ge­nissen omvatte en een pre­sen­ta­tie van een onder­zoek naar het drugs­pas­to­raat door Suzanne Kooij van Advies­bureau Ars Memorandi, heb ik het laatste deel kunnen meemaken met een terug­blik en toe­komst­vi­sie van mw. Nelly Versteeg. Ik heb het drugs­pas­to­raat van harte gefeli­ci­teerd met dit jubileum en het belang van dit pas­to­raat onder­streept, want we willen dat iedere mens als het ware met de barm­har­tige ogen van God zelf wordt bekeken, dat zijn waar­dig­heid als mens wordt erkend en dat hij uiteno­digd wordt om Gods liefde te leren kennen. Het drugs­pas­to­raat wil in die zin een schuil­kerk zijn voor drugs­gebruikers. Dr. Erik Sengers, hoofd caritas van het bisdom bood daarna namens het bisdom een bijdrage aan voor het werk van het drugs­pas­to­raat.

Terug