Arsacal
button
button
button
button


Toelichting bij Motu Proprio's over nietigverklaring van huwelijken

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 september 2015 - 61 woorden
Kardinaal Francesco Coccopalmerio, die de motu proprio's heeft voorbereid,  tijdens een lezing
Kardinaal Francesco Coccopalmerio, die de motu proprio's heeft voorbereid, tijdens een lezing

Op de web­si­tes van Katho­liek Nieuws­blad en van omroep RKK is de weer­slag te vin­den van twee inter­views over de nieuwe motu proprio's waar­mee paus Fran­cis­cus de pro­ce­dures heeft ver­een­vou­digd om de nie­tig­heid van hu­we­lij­ken vast te stellen.

Terug