Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Hurkmans treedt terug

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 12 september 2015 - 252 woorden
Mgr. Hurkmans, 2e van links, in gesprek met kardinaal Eijk en mgr. Liesen tijdens het laatste Ad Limina bezoek. Links de rektor van het Anima-college
Mgr. Hurkmans, 2e van links, in gesprek met kardinaal Eijk en mgr. Liesen tijdens het laatste Ad Limina bezoek. Links de rektor van het Anima-college

Op zater­dag 12 sep­tem­ber is het nieuws bekend gemaakt dat mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, bis­schop van 's Hertogen­bosch, om ge­zond­heidsre­denen zijn ont­slag heeft aan­ge­vraagd en gekregen. Van harte wensen wij hem Gods zegen toe voor de toe­komst en heel bij­zon­der voor deze tijd van uitzien naar de op­vol­ger, van afscheid en over­dracht. Ik doe dat in dank­baar­heid voor zijn harte­lijke, een­vou­dige en dienst­ba­re inzet voor Christus en zijn kerk gedurende zoveel jaren.

Ik heb mgr. Hurkmans leren kennen toen het Sint-Jans­cen­trum pas was opgericht en ik gevraagd werd om ook aan dit semi­na­rie te doceren. In die tijd was ik pastoor van Haas­trecht, waar rector Hurkmans me eens kwam bezoeken om over semi­na­rie-aan­ge­le­gen­he­den van gedachten te wisselen.

Daar­naast was mgr. Hurkmans vica­ris-generaal van mgr. Terschure, die hij in 1998 is opge­volgd als bis­schop van 's Hertogen­bosch. Op 29 au­gus­tus van dat jaar werd hij in de Sint-Jans­kathe­draal in Den Bosch tot bis­schop gewijd, een mooie plech­tig­heid, zo kan ik me her­in­ne­ren. Het was toen het jaar van de heilige Geest, ter voor­be­rei­ding op het jaar 2000. De wapen­spreuk van de bis­schop ver­wijst daar naar: “In virtute Spiritus Sancti”, “in de kracht van de heilige Geest”. Die wapen­spreuk wijst er tege­lijk op dat de bis­schop zich steeds bewust is geweest dat hij het niet van eigen kracht moest hebben, maar van de kracht die de heilige Geest hem gaf.

Dat de heilige Geest hem ook in de toe­komst met Zijn gaven en kracht moge be­ge­lei­den, wensen we hem van harte toe.

Terug