Arsacal
button
button
button
button


Allerzielenherdenking van de omgekomen vluchtelingen

bij de Hermitage in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 28 oktober 2015 - 98 woorden
deel van de advertentie die in dagbladen heeft gestaan
deel van de advertentie die in dagbladen heeft gestaan

Op zon­dag­mid­dag 1 no­vem­ber wor­den in Amnster­dam de vele om­ge­ko­men vluch­te­lingen die gestorven zijn aan de buitengrenzen van de Europese unie her­dacht. Dat gebeurt met een inlei­ding van eerste kamerlid Tineke Strik, de verto­ning van een korte do­cu­mentaire in het gebouw van de pro­tes­tantse diaconie (Nieuwe keizers­gracht 1A) om 15.30 uur en een gebeds­dienst op de stei­ger voor de Hermitage om 17.00 uur, waaraan ik samen met ds. Arjan Plaisier, scriba van de PKN, zal mee­werken.

Het ini­tia­tief voor deze her­den­king is uit­ge­gaan van Kerk in Actie, Justice and Peace Neder­land, het Wereldhuis van de pro­tes­tantse diaconie Am­ster­dam en Catholic Worker.

Terug