Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donderdag­ochtend: staf­ver­ga­dering
  • iedere vrijdag­ochtend: college seminarie

 

 

 

Dinsdag 13 mei

10.30 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­dering

Middag: vertrek naar Rome voor de Signatura

Woensdag 14 mei

Zittingsdag van de Apos­to­lische Signatuur

Donderdag 16 mei

15.00 uur: Bezoek aan Stem in de Stad, Haarlem

Vrijdag 17 mei

12.00 uur: aanwezigheid bij uitreiking onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau aan B. Löwenthal

14.00 uur: aanwezig bij trainingsdag pastores en besturen met Xpand

Zaterdag 18 mei

Investituur ridders H. Graf, deelname aan de H. Mis

feliciteren bruidspaar Mink-Venneker

17.00 uur: H. Vormsel, St. Vitus Naarden

Zondag 19 mei

10.00 uur: H. Mis, kathedraal, Haarlem

16.00 uur: H. Eucha­ris­tie en herdenking slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka met de Tamil-gemeen­schap, Schagen

Dinsdag 21 mei

09.30 uur: Eucha­ris­tie­viering Ziekentriduüm Zwaag

18.00 uur: Afscheid R. Kuijten als lid van de REA van het seminarie met als taak het beheer van De Tiltenberg

Woensdag 22 mei

11.00 uur: Officium Educationis (Bisschoppelijk Gedelegeerden onderwijs)

15.00 uur: Algemeen Bestuur NKSR, Den Bosch

16.30 uur: Lezing b.g.v. het afscheid van mr. Jos van Gennip van Socires en SSKO, Sint Jans­cen­trum Den Bosch

Donderdag 23 mei

20.00 uur: Bestuur Clara en Franciscus, Amsterdam

Vrijdag 24 mei

10.00 uur: parochie Bestuur Klaverblad (Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang)

12.30 uur: Afscheid van Diederik Wienen van dagelijks bestuur van de NKSR

17.00 uur: Ontmoeting en maaltijd met de vormelingen van Noordkop, ’t Zand

19.00 uur: H. Vormsel, O.L. Vrouw Visitatie, ’t Zand

Zaterdag 25 mei

11.00 uur: Gesprek en lunch met vormelingen van Franciscus­parochie i.o., in Adelbertus­kerk, Haarlem Noord

16.00 uur: H. Vormsel inter­nationale geloofs­ge­meen­schap, H. Vitus, Hilversum (Engels­ta­lig)

19.00 uur: H. Vormsel, parochie H. Vitus en Wil­li­brordus en regio, H. Vitus­kerk, Hilversum

Zondag 26 mei

11.00 uur: H. Vormsel, Onze Lieve Vrouwekerk, Amsterdam

Maandag 27 mei

08.00 uur: Uitzending Radio Maria (Een bisschop opent de week)

15.00 uur: Klankbord The Missionary School

Woensdag 29 mei

14.00 uur: Deelname aan Verus-event, Bussum

R.C. Maagdenhuis

Donderdag 30 mei - Hemelvaartsdag

Zaterdag 1 juni

10.15 uur: College Kerkelijke documenten Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut

14.00 uur: Deelname aan Gebedsdag Amsterdam

19.00 uur: H. Vormsel, regio Beverwijk

Zondag 2 juni

10.00 uur: H. Vormsel, Haarlem Noord, St. Adelbertus­kerk

Dinsdag 4 juni

11.00 uur: Jon­ge­ren­pas­to­raat overleg

Woensdag 5 mei

11.00 uur: Jaarlijkse evaluatie Centrum La Vie

Donderdag 6 juni

15.00 uur: ontmoeting Nationaal rapporteur mensenhandel

19.30 uur: Bijeenkomst met Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

Zaterdag 8 juni

12.00 uur: H. Mis met doopsel, vormsel en eerste h. communie, Heiloo, Bedevaartkapel

16.00 uur: Eerste H. Communie en H. Vormsel Engelse gemeen­schap, Bergen

19.00 uur: H. Vormsel, Franciscus­parochie, Ilpendam

Zondag 9 juni - 1e Pinksterdag

10.00 uur: H. Vormsel O.L. Vrouw On­be­vlekt ontvangen, Nieuw Vennep

14.00 uur: H. Vormsel, Engels­ta­lig, El Sjhaddai, Vreseds­kerk, Amsterdam

Maandag 10 juni - 2e Pinksterdag en feest van Maria, Moeder van de Kerk

10.00 uur: H. Mis kathedraal in concelebratie met bisschop mgr. J. Punt, die veertig jaar priester is; aansluitend receptie

In de middag: ontmoeting met priesters van de wijdingsjaren 1979, 1980 en 1981